Onderwijs voor de toekomst
ONDERWIJS IN KI

Filosofie en Ethiek

Logica

Machine Learning

Taal

Aanbevolen series op Netflix. Steeds betere vertalingen door Google Translate. Vredesorganisatie PAX die waarschuwt voor autonome wapens. China dat de Oeigoerse minderheid onderdrukt. Apple en Google die gebruikers afluisteren. Achter al deze, soms zorgwekkende, ontwikkelingen zitten methoden die veelal afkomstig zijn uit de Kunstmatige Intelligentie. Dit snel groeiende vakgebied neemt een steeds belangrijkere plek in de maatschappij en het bedrijfsleven in. De Europese Unie noemt het “een van de meest strategische technologieën van de 21e eeuw”, en is van plan om sterk in Kunstmatige Intelligentie te investeren. Vanwege die groeiende invloed sluit onderwijs in Kunstmatige Intelligentie goed aan bij het heden, en is het essentieel voor de toekomst.

Kunstmatige Intelligentie

Voortgezet Onderwijs

Kunstmatige Intelligentie is een breed vakgebied dat zich uitstrekt van de op wiskunde gebaseerde algoritmes tot het gebruiken van inzichten die hun oorsprong hebben in de taalwetenschap. Vanwege dit interdisciplinaire karakter kan Kunstmatige Intelligentie erg goed dienen als inspiratiebron voor het profielwerkstuk. Daarnaast wordt Kunstmatige Intelligentie steeds belangrijker voor de beroepspraktijk; een arts gaat het gebruiken voor diagnoses, een advocaat voor het analyseren van jurisprudentie, en een bankier voor het analyseren van financiële risico’s. Niet voor niets schat McKinsey dat in 2030 bij zestig procent van de beroepen een derde van de werkzaamheden kan worden geautomatiseerd. Het is dus verstandig om leerlingen hier al op voor te bereiden, en over de maatschappelijke consequenties te laten nadenken.

Programma

De lessenreeks bestaat uit vijf gastcolleges van anderhalf uur. Tijdens de lessen gaan de leerlingen middels oefeningen ook zelf aan de slag met de lesstof. Daarnaast is er bij elk onderwerp aandacht voor de maatschappelijke context. Uiteraard is het mogelijk om in onderling overleg de lengte en onderwerpen van de lessen aan te passen. Onderstaand staat een overzicht van de diverse onderwerpen.

HAVO

Bij de HAVO staan de toepassingen van Kunstmatige Intelligentie centraal. Ook is er hier aandacht voor enkele wiskundige technieken, en voor de rol die Kunstmatige Intelligentie speelt in de maatschappij en in de economie. Tevens wordt er gekeken naar de wijze waarop Kunstmatige Intelligentie terugkomt bij diverse HBO opleidingen.

VWO

Bij het VWO ligt het accent op de verschillende wetenschappelijke benaderingen van Kunstmatige Intelligentie, en op de wiskundige achtergrond van de verschillende technieken. Ook filosofische aspecten komen aan bod, evenals enkele gevolgen voor de maatschappij. Daarnaast is er aandacht voor de wijze waarop de verschillende universitaire opleidingen Kunstmatige Intelligentie zijn ingericht.

 

Machine Learning

Computer Vision

Economie en Maatschappij

 

Logica

Taalverwerking

Filosofie en Ethiek

Machine Learning

Machines of algoritmes die “iets” leren, het is het grote onderwerp van de laatste jaren. Maar wat betekenen veelgebruikte begrippen als neurale netwerken of deep learning eigenlijk? En er zijn nog meer, vaak inzichtelijkere, methoden, zoals decision trees.

Aanbevelingen

"In het schooljaar 2018-2019 hebben we al twee keer mogen genieten van een reeks gastlessen van Guido over Kunstmatige intelligentie: de eerste keer voor bovenbouw leerlingen uit het vwo en daarna, in aangepaste vorm, voor bovenbouw leerlingen uit de havo. Voornamelijk leerlingen met een exact profiel gaven zich op omdat het onderwerp hen aansprak.

De lessen waren interactief: deed je mee dan werd van je verwacht dat je ook écht meedeed. Guido voelde goed aan op welk niveau hij de stof moest aanbieden. Hij daagde de leerlingen uit, maar legde de lat niet te hoog.

De feedback van de leerlingen was heel positief: “goed te behappen, met hedendaagse voorbeelden uitgelegd, leerzaam, uitdagend, extra mogelijkheid voor verdieping, nuttig voor studiekeus …”

Ook waren de leerlingen positief over de opbouw van de lessenreeks: “in de eerste lessen oriënteren, zelf over nadenken en daarna de diepte in”. Het afsluitende debat waarbij de plaats van Kunstmatige Intelligentie in het nu en in de toekomst aan de orde werd gesteld, zette ze aan het nadenken: “wat mag wel/niet? Wat vinden wij wel/niet acceptabel? Af en toe confronterend maar zeker goed om vanuit verschillende oogpunten te bekijken.”

Als school (inclusief leerlingen) kunnen wij deze gastlessenreeks van harte aanbevelen. Volgend jaar weer." RSG Slingerbos

Guido van der Knaap

Graag wil ik leerlingen uitdagen om goed geïnformeerd na te denken over de hedendaagse technologische ontwikkelingen. Zelf ben ik geïnteresseerd in de gevolgen van Kunstmatige Intelligentie voor de economie en de maatschappij, zowel nationaal als internationaal.Van 2017 tot eind 2019 was ik werkzaam als docent bij de Bachelor Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam. Hiervoor studeerde ik Politicologie (BSc), Filosofie (BA), en Logica (MSc).

guido

Contact

Voor meer informatie, of om te kijken naar de mogelijkheden voor uw school, neem contact op via info@onderwijs-ki.nl.